• The light safety
  • The light safety
  • The light safety

Payment
วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน


บัญชีชื่อ อุดร ฉิมสกุล

ธนาคารกสิกรไทยลขที่บัญชี  775-2-32734-8
ธนาคารกรุงเทพ    เลขที่บัญชี  145-4-40473-0


***
รบกวนท่านลูกค้ามัดจำไว้ครึ่งนึง(ของมูลค่าจริง)ก่อนครับ เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย  ทั้งนี้ทาง HIDtoys จะได้ทำการสั่ง order ที่ต้องใช้มาทำให้ท่านลูกค้า ซึ่งใช้ระยะเวลา 5-7 วัน ครับ ***